Afgelopen week is bekend geworden dat vijf Nijmegenaren vertrokken zijn naar Syrië om zich daar aan te sluiten bij een jihadistische groepering. Het gaat om een gezin met twee jonge minderjarige kinderen en een vijfde persoon. Het is voor de eerste maal dat vanuit Nijmegen mensen zijn vertrokken.

Er waren, voor zover bekend, geen signalen vanuit de directe omgeving van het gezin die erop duidden dat dit stond te gebeuren. Burgemeester Bruls heeft op maandag 29 september de gemeenteraad ingelicht.

Nijmegen is doorlopend alert op signalen uit de wijken op het gebied van radicalisering. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de handelingen van deze mensen in Nijmegen op grote schaal navolging zullen krijgen. De omstandigheid dat de situatie in het Midden-Oosten toch op mensen aantrekkingskracht lijkt uit te oefenen is voor de burgemeester nu echter toch aanleiding de alertheid te intensiveren. Ook gaat de gemeente met organisaties uit de stad in gesprek om met hen te verkennen wat nog meer gedaan kan worden om radicalisering te voorkomen en signalen daarvan zo vroeg mogelijk op te pakken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.