De gemeenten in het Rijk van Nijmegen hebben besloten hun samenwerking via een Regionaal Cultuur- en Erfgoedprogramma voort te zetten. De deelnemende gemeente stimuleren en ondersteunen in dit programma educatieve cultuur- en erfgoedprojecten voor de periode 2014 – 2016. Deze samenwerking wordt mede mogelijk gemaakt doordat de provincie Gelderland hiervoor subsidie heeft verleend.

Het Regionaal Cultuur- en Erfgoedprogramma is een samenwerkingsverband tussen acht gemeenten in de regio: Beuningen, Druten, Nijmegen, Groesbeek, Millingen aan de Rijn, Ubbergen, Wijchen en Heumen.

Wat gaan ze doen?
Project Market Garden 2014

In september 2014 herdenken we dat 70 jaar geleden met operatie Market Garden de bevrijding van onze regio begon. In het kader hiervan is voor de basisschoolgroepen 7 en 8 van de deelnemende gemeente een educatief programma ontwikkeld waar de scholen gebruik van kunnen maken. Leerlingen bezoeken een tentoonstelling en herdenkingsplekken in de omgeving. Op basis van de inspiratie die ze hierbij opdoen, krijgen ze de mogelijkheid een kindermonument, met als thema kinderrechten in oorlogstijd, te ontwerpen. De monumenten worden geëxposeerd rondom de 5 mei vieringen in 2015.

 

Project ‘Vertel mij Wat Werkt’
Het project ‘Vertel mij Wat Werkt’ richt zich op jongeren, senioren, amateurkunstverenigingen en historische verenigingen. Vrijwilligers en leden van lokale verenigingen worden benaderd voor het ontfutselen van arbeidsverhalen van senioren over vroeger. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs vertalen deze verhalen naar de huidige tijd en presenteren die aan de senioren via toneel, dans, gedicht of op een andere kunstzinnige wijze. Het thema voor dit project is ‘arbeid’ en uitvoering zal gefaseerd in 2015 en 2016 in de gemeenten plaatsvinden.

 

Voor uitvoering van de cultuur- en erfgoed projecten hebben de samenwerkende gemeenten in de periode 2014-2016 in totaal bijna € 288.000 ter beschikking. De gemeenten leggen samen € 143.973 in en de provincie vult dit bedrag met € 143.973 aan.