Vernieuwende, kostenbesparende en baanbrekende initiatieven op het gebied van water maken kans op de Waterinnovatieprijs. De Unie van Waterschappen reikt deze prijs jaarlijks uit aan de meest innovatieve waterprojecten. Bedrijven, belangenorganisaties, kennisinstellingen, overheden en particulieren kunnen hun innovatieve waterprojecten inzenden op www.waterinnovatieprijs.nl.

De Waterinnovatieprijs is een award voor opvallende innovatieve projecten die toepasbaar zijn binnen de taken en verantwoordelijkheden van waterschappen. Dit jaar worden er prijzen uitge-reikt in de categorieën ‘Droge Voeten’, ‘Voldoende Water’, ‘Schoon Water’ en ‘Ruimte voor In-novatie’.

Ruimte voor innovatie
De prijs in de categorie ‘Ruimte voor Innovatie’ wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt. Voor de-ze categorie komen projecten in aanmerking die bijdragen aan een goed klimaat voor het reali-seren van innovaties. Het gaat hierbij om anders denken, anders doen. Hoe wordt innovatie binnen organisaties bevorderd en hoe kunnen belemmeringen voor innovaties worden wegge-nomen? Projecten kunnen gerelateerd zijn aan water of aan de achterliggende organisaties.

Het verder helpen van innovaties
De winnaars ontvangen een glazen kunstwerk van Gert Bullée en krijgen daarnaast een intensief begeleidingstraject ter waarde van 15.000 euro. Het gaat hierbij om een traject op maat waarbij een innovatiemakelaar de winnaar op weg helpt bij de realisatie of marktintroductie van de innovatie. De begeleiding wordt aangeboden door de Unie van Waterschappen, de Topsector Water en het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water.

De Publieksprijs
Daarnaast wordt dit jaar voor het eerst een publieksprijs uitgereikt. Het publiek kan vanaf begin november tot en met 1 december via Twitter en www.waterinnovatieprijs.nl stemmen op hun favoriete genomineerde project.

Inschrijven
Op de website www.waterinnovatieprijs.nl is het tot 1 oktober 2014 mogelijk projecten in te schrijven. De inzenders krijgen de kans hun project op de website te presenteren via beeld en een korte omschrijving. Een deskundige jury, onder leiding van Annemieke Nijhof, beoordeelt de innovaties. Op 2 december worden de winnaars bekend gemaakt tijdens een feestelijke prijsuitreiking.
Voor meer informatie zie:
www.perssupport.nl

http://www.waterinnovatieprijs.nl

http://www.uvw.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.