De Stadsregio heeft bij het college in Wijchen een voorstel gedaan voor gezamenlijk vervoer voor doelgroepen Awbz, WSW en voor leerlingen. Deze doelgroepen worden door landelijke bezuinigingen een kwetsbare groep, waarvoor het openbaar vervoer zeker bereikbaar moet blijven. Het college sluit zich hierbij aan, en denkt hierbij zelf aan een variant van de buurtbus, waarbij dus ook vrijwilligers een belangrijke rol kunnen spelen. Een dergelijke variant is volgens het college belangrijk om te onderzoeken, omdat het doelgroepen veel geld kan besparen.

Het college wil tevens benadrukken dat dit benadert dient te worden vanuit de zorg, en niet per se vanuit het vervoer.