Scholen, peutergroepen, kinderopvang en gemeente Nijmegen hebben in 2012 de handen ineen geslagen om taal- en ontwikkelingsachterstand bij kinderen van 2 tot 6 jaar tegen te gaan. Kinderen kunnen hierdoor een goede start maken in groep drie van de basisschool. Uit onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt dat in Nijmegen, in korte tijd, grote vooruitgang wordt geboekt bij het signaleren van achterstand en de aanpak daarvan. “Het is belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen zich te ontwikkelen en daarvoor moeten we achterstanden voorkomen. Voor het wegwerken van taalachterstanden is het bekend dat een vroege aanpak het beste effect heeft. Juist daarom is het zo belangrijk om al op de peuterleeftijd extra stimulering te geven”, aldus wethouder Renske Helmer.

De gemeente Nijmegen heeft afspraken gemaakt met het Rijk om de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) uit te breiden en de kwaliteit daarvan te verhogen. Zo moeten er voldoende peutergroepen en basisscholen zijn waar deze extra taalondersteuning wordt gegeven. In Nijmegen wordt vroegschoolse educatie ingezet op 17 peutergroepen en 20 voorscholen. Ook wordt gewerkt aan het verhogen van het taalniveau van pedagogisch medewerkers zodat zij kunnen bijdragen aan de taalontwikkeling van jonge kinderen. Van hen wordt verwacht dat zij de ontwikkeling van het kind goed volgen. Als het kind naar de basisschool gaat, wordt relevante informatie over het kind overdragen. Alle inzet is erop gericht om samen met ouders, het leren, de motivatie en de ontwikkeling van kinderen te bevorderen.

Jonge kinderen bij wie een achterstand geconstateerd wordt op het gebied van taal, beginnend rekenen of de sociaal-emotionele ontwikkeling worden door het consultatiebureau verwezen naar voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De voorschoolse educatie vindt plaats bij de peutergroepen en kinderopvang en bij de vroegschoolse educatie in groep 1 en 2 van de basisscholen. Met behulp van een speciaal programma worden kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling, met het doel achterstanden te voorkomen en weg te werken.

One thought on “Positieve beoordeling aanpak ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen in Nijmegen”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.