Vandaag (woensdag 4 juni 2014) heeft wethouder R. Engels van welzijn het startsein gegeven voor het “online” gaan van de EigenKrachtWijzer voor inwoners van Wijchen.

De EigenKrachtWijzer is een laagdrempelig hulpmiddel om vragen die bij inwoners spelen over wonen, werken, welzijn en zorg van een duidelijk antwoord te voorzien. Een antwoord waarin eigen kracht van mensen een belangrijke rol speelt.

De EigenKrachtWijzer is een initiatief van de gemeente Wijchen en is tot stand gekomen met medewerking van diverse zorg en welzijnsorganisaties in Wijchen. Zij hebben ervoor gezorgd dat de informatie over de Wijchense situatie goed in beeld komt in de EigenKrachtWijzer.

Waarom EigenKrachtWijzer?
De gemeente Wijchen bereidt zich voor op de grote veranderingen die op stapel staan op de gebieden welzijn en zorg. De transities in de Jeugdzorg en AWBZ vragen van gemeente en inwoners een nieuwe manier van handelen. De veranderingen staan in het teken van de par-ticipatiesamenleving: mensen hebben meer oog voor elkaar, ondernemen samen dingen en helpen elkaar. De EigenKrachtWijzer is een hulpmiddel voor inwoners om meer zicht te krijgen op hun eigen situatie. Ook biedt de de EigenKrachtWijzer hen ondersteuning bij het zelf zoeken naar oplossingen. De EigenKrachtWijzer is overigens ook een manier voor inwoners om zich zo goed mogelijk voor te kunnen bereiden op een gesprek met een professional van het sociale wijkteam.

Bron: www.wijchen.nl
Meer informatie
Wie graag hulp wil hebben bij het invullen van de EigenKrachtWijzer, kan een beroep doen op de gastvrouwen van de sociale wijkteams of de KBO ouderenadviseurs via het centrale telefoonnummer van de sociale wijkteams via (024) 642 57 59.

Voor meer informatie kunt u de website van EigenKrachtWijzer bezoeken.

One thought on “Startsein Wijchense EigenKrachtWijzer op 4 juni 2014”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.