D66-fractievolger Puck Sanders reageert verbaasd op de discussienotitie over Kamerbewoning. ‘Net als in het coalitieakkoord zie ik een college dat vooral inzet op meer regels en allerlei nieuwe vergunningseisen. Die extra regels zetten het aanbod onder druk en lossen de veronderstelde overlast helemaal niet op. Die los je juist op door het stimuleren van heldere communicatie en persoonlijk contact.’

Aanbod studentenkamers
‘Nijmegen is een studentenstad en heeft studenten hard nodig’, aldus Sanders. Naast het feit dat studenten zorgen voor een extra levendige stad, levert elke student Nijmegen zo’n  25.000 euro op.’ Sanders maakt zich dan ook zorgen over het aanbod van studentenkamers. ‘Ongeveer 70% van het huidig aanbod wordt geleverd door particulieren. Met deze nieuwe regels verdient die particuliere verhuurder fors minder aan kamerbewoning. Dat rekent hij óf door in de huur, óf hij stopt met het verhuren van kamers. Dat is niet goed voor studerend Nijmegen en daarmee uiteindelijk ook niet goed voor de stad Nijmegen.’

Communicatie en dialoog
Niet de extra regels en een nieuw, aangescherpt vergunningensysteem draagt bij aan een oplossing, maar goede communicatie en dialoog, weet ook D66-raadslid Kristie Lamers: ‘Ik denk dat veel  overlast voorkomen kan wanneer mensen in de wijk elkaar kennen, weten bij wie ze moeten zijn als ze overlast ervaren. Iedereen, dus ook studenten en wie dan ook, die voor overlast zorgt kan dan makkelijker aangesproken worden. Dialoog zorgt voor onderling begrip en dat vormt een meer duurzame oplossing dan dwingende regels de wijk in te gooien en hopen dat overlast vanzelf ophoudt.’

‘Bakkie bij de buren’ voorkomt wrevel
‘De gemeente kan best een rol spelen in het stimuleren van die dialoog’, vindt Lamers. ‘D66 wil daarin graag het voortouw nemen. In september of oktober, als het nieuwe collegejaar in volle gang is, organiseert D66 een ‘Bakkie bij de Buren’. Daarin kunnen bewoners van een straat elkaar ontmoeten en contactgegevens uitwisselen. Daarna  willen we helpen bij het uitrollen van dit concept. Met zo’n gesprek voorkomen we problemen en voorkomen is beter dan genezen. Meer informatie hierover volgt snel.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.