Gelderland – REGIOMARKETING GELDERLAND heeft deze week het toeristisch bedrijfsleven geënquêteerd over de verwachte drukte rond Hemelvaart en Pinksteren. Uit de meer dan honderdvijftig binnengekomen reacties blijkt, dat de bedrijven deze twee lange weekenden positief tegemoet zien.  Hoewel bijna  40% van de  bedrijven  zowel voor Hemelvaart  als voor Pinksteren aangeeft een volledige bezetting  te hebben, is  er bij het merendeel  van de bedrijven nog  wel ruimte beschikbaar.

Meer dan 60% van de bedrijven is redelijk tot zeer tevreden over de eerste maanden in het jaar 2014. Bijna de helft van de respondenten heeft  een omzet gedraaid die redelijk tot meer dan verwacht is. Meer dan 80% van de ondervraagden verwacht  dat de drukte rondom Hemelvaart en Pinksteren gelijk of hoger is ten opzichte van 2013, 11% verwacht veel meer gasten.

Weer,  economie en belangstelling gebied oorzaken verwachte drukte
Gemiddeld genomen baseert het merendeel van de toeristische bedrijven zijn verwachting voor de drukte met Hemelvaart en Pinksteren op basis van het weer. Bijna 70% meldt, dat het weer een essentiële rol zal spelen in de te bereiken drukte. Ook geeft iets meer dan 40% aan dat de economische situatie  een belangrijke reden is. En bijna 32% van de bedrijven constateert  dat er meer belangstelling ontstaat voor het gebied.

Veel toeristen uit eigen land verwacht
Hoewel de regio ook voor buitenlandse toeristen zeer interessant is, verwacht ruim tweederde van de bedrijven dat 80% of meer bezoekers uit het eigen land zal komen. In de hotelsector ligt het aandeel buitenlandse gasten procentueel wat hoger. De attracties en musea zullen daarentegen voornamelijk door Nederlandse bezoekers worden bezocht, is de verwachting.

Respons representatief
REGIOMARKETING GELDERLAND heeft alle logiesaccommodaties, attracties en musea in de regio naar de verwachtingen gevraagd. Ruim 30% van de geënquêteerde bedrijven vulde de vragenlijst in, waardoor de resultaten representatief voor de regio zijn te noemen. De toeristenorganisatie gebruikt de uitkomsten van het onderzoek niet alleen voor de informatievoorziening aan de media, maar ook als basis voor de opstelling van zijn marketingbeleid. Ook voor de komende periodes van traditionele  topdrukte zal het bedrijfsleven naar hun verwachtingen worden gevraagd.

One thought on “Toeristisch bedrijfsleven Gelderland positief over Hemelvaart en Pinksteren”
  1. Birthday products in the western world will often be substances or buyers freight that are purchased from shopping mall retail stores or via the www. these are generally an existing absolutely gotten as a delicacy and additionally reflects the is more enjoyable welfare of the child birthday. it is always in contrast to be more common of late this consumerist routine is often bad, specially in light coming from the contemporary economic crisis.the companies soak their whole bellies organic green and bear for the bleachers obtaining tee shirts across rainy chilly air Sundays, is to be had superhuman words cartons that allow them to scream an lung area set up for hrs and not tyre or gotten hoarse; keen on the boston pink Sox probably will not stop to punch a Yankees fan square interior jaw to obtain no apparent reason with the exception of most of their different types of selection of youth baseball teams. it certainly such a giant time from your resourceful imagination that they can immortalize their best sports activities activities squads or members on their bodies in stable printer. it is the testament to their commitment,grit to a particular avid gamers and/or neverending faithfulness to the team on your own.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.