Onlangs heeft de Stadsregio Arnhem Nijmegen, met instemming van de regiogemeenten, de Woonagenda vastgesteld. In deze gedeelde aanpak staat de bestaande woningvoorraad centraal. Per subregio werken de gemeenten de programmering van nieuwbouw  uit aan de hand van een stoplichtmodel. Zo sluit het planaanbod optimaal aan bij de behoefte aan (nieuwe) woningen. 

Het stoplichtmodel  werd eerder met succes toegepast bij de programmering van bedrijventerreinen, maar nog niet eerder bij de programmering van nieuwbouw. Per subregio (Arnhem, Nijmegen en Liemers) bepalen de gemeenten de strategie: woningbouwplannen gaan door (code groen); plannen worden gefaseerd of behoeven herprogrammering (code oranje) of worden geschrapt (code rood). Schrappen is nodig als woningbouwplannen op de langere termijn niet aansluiten bij de woningbehoefte.

Solide basis
Verantwoordelijk bestuurder Frank van Rooijen zette onlangs een punt achter 16 jaar wethouderschap in Overbetuwe en zwaait binnenkort af als lid van het College van Bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen. “Ik ben blij dat de gemeenten op de valreep van deze bestuursperiode de Woonagenda hebben vastgesteld. Ik ben ervan overtuigd dat we hiermee een solide basis hebben om ook in de komende jaren samen te werken aan de (sub)regionale woonopgave.”

De gemeenten doen dit in overleg met corporaties. De provincie Gelderland is een belangrijke partner. Gedeputeerde Josan Meijers, verantwoordelijk voor wonen: “Ik vind het heel positief dat de stadsregio er als eerste regio en met een goed resultaat in is geslaagd tot een Woonagenda te komen. De woningmarkt is veranderd, dat vraagt andere manieren van plannen maken en bouwen. Ook in de andere Gelderse regio’s willen we met de gemeenten, projectontwikkelaars en corporaties tot Regionale Woonagenda’s komen, zodat in Gelderland de juiste woningen op de juiste plaats worden gebouwd.”

Complementair aanbod woonmilieus
In de Woonagenda staat de bestaande woningvoorraad centraal en ondernemen de gemeenten hiervoor lokaal actie.  Afspraken, ook voor wat betreft nieuwbouw, stemmen de 20 gemeenten samen op hoofdlijnen af. De uitwerking daarvan gebeurt op subregionaal niveau.

De Woonagenda is voortgekomen uit Bestuurlijke Overeenkomsten op het gebied van mobiliteit en verstedelijking die die de gemeenten in de Stadsregio Arnhem Nijmegen in 2012 met elkaar hebben afgesloten. In de Woonagenda gaat het om een samenhangende woningmarkt waarin steden en ommeland samen een breed palet aan woonmilieus bieden dat aansluit bij de behoefte. Met behulp van het stoplichtmodel kunnen de gemeenten hierop sturen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.