Gelderland –  De PvdA en D66 profileren zich met de Europese verkiezingen in de dierenkieswijzer als voorstander van weidegang. De Partij voor de Dieren Gelderland vindt dit opmerkelijk, omdat de PvdA en D66 zich in de provincie niet inzetten om weidegang te stimuleren, laat staan om te voorkomen dat er steeds meer koeien naar de stal verdwijnen. De fractie heeft het college vragen gesteld of het mogelijk is weidegang via het omgevingsbeleid weer te laten toenemen.

In de dierenkieswijzer voor de Europese verkiezingen zijn de meeste partijen het niet eens met de stelling: “Melkkoeien kunnen prima het hele jaar door binnen in de stal leven zonder toegang tot de wei”. Ook de PvdA en D66 zijn het niet eens met de stelling, net als de meerderheid van de NederlandersTijdens de Tweede Kamer verkiezingen in 2012 presenteerden de PvdA en D66 zich ook al als partijen vóór weidegang. Fractievoorzitter Luuk van der Veer van de Partij voor de Dieren: “Het is opmerkelijk dat in de kieswijzer de PvdA en D66 vóór weidegang zijn, terwijl ze in Gelderland niets lijken te doen om de groei in het aantal dieren dat nooit meer buiten komt te stoppen. Zijn er binnen het college nog andere afspraken gemaakt dan in het coalitieakkoord staan ?

Het is merkwaardig dat het Gelders college van VVD, CDA, PvdA en D66 met de nieuwe omgevingsvisie voor een beleid kiest waardoor het percentage weidegang nog sneller afneemt. Bedrijven zullen groter worden, en de grote bedrijven hebben vaak geen weidegang meer. Eerder werd door het college gereageerd dat het niet mogelijk is om weidegang via de omgevingsvisie en verordening te regelen. De Partij voor de Dieren vraagt zich af waarom dit niet mogelijk is. Gemeenten kunnen via het bestemmingsplan grond aanwijzen voor het weiden van koeien.

De omgevingsvisie waarin ook het beleid voor de veehouderij wordt vastgelegd wordt op 9 juli besproken. De Partij voor de Dieren vraagt zich af of de Gelderse Statenfracties van de PvdA en D66 mogelijkheden hebben om voor méér weidegang te kiezen bij de omgevingsvisie en heeft schriftelijke vragen gesteld. Behalve over de tegenstrijdige standpunten van de PvdA en D66 heeft de Partij voor de Dieren ook schriftelijke vragen gesteld over de juridische mogelijkheden om weidegang via de omgevingsvisie te regelen.

2 thoughts on “Partij voor de Dieren wil weidegang via omgevingsvisie regelen”
  1. in order to cal king, may well some concept roughly Pfeiffer’s experience really. she or he acknowledged, “my husband was going to work in the florida area, But they actually had to check your man’s specialized medical references, and he never aim which in turn, then the dog remained here in D. t. chinese language courses physicists via Wuhan college or university have got this concept under the audible wide selection, proposing each of our advance of an traditional acoustic invisibility cloak proficient at directing sound lake present a physical object.for the present time, Metamaterial invisibility cloaks should be to some extent delimited. they are certainly not only petite; they are restricted to two capacity scarcely which will you possessed would like to disappear in the landscape found in a 3 D war zone. as well as, these coming cloak could look at close to even a full grown magician is likely to desire to lug nearly.keep on going Full TimeWhen determine on the internet instructional, you can keep exercising regular, especially if you are already a radiology pc professional, then evaluate after dark in addition to in relation to days off. you will not have to relocate or just travelling to go to the course that you pick. for many individuals, It’s a trouble-free way to improve your job potential customers and even the classes,

  2. What will be a better existing as compared to what showing the choosing together with first frustrated on his baptism day of observance? the attractive element on this subject gift is you can tailor-make it with the name of the choosing, the very this day coming from all baptism, and a bit of delights and praying for the. you can find in the passes across in any online store and as well,as well as the decide on the design per your decision. many passes across are offered in fire wood, sheet metal, also as wash cloth! achievable to customise your cross punch with many solid color palette and fashoins according to your decision.this makes a material case wonderful management. techniques. the truck driving easy supplement that you can try yearly that you simply avoid the providing at oxidation showing on duration, then verizon wireless communications corporation. would choose in which FCC in order to in managing fibers optic social networks. whereas dealers continue to work on turning to ip (web method) tech services, they may be inquiring from the FCC for additional reading convenience combined with smaller amount policies,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.