De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in haar uitspraak van 5 maart jl. bepaald dat het ministerie van OCW een nieuw besluit moet nemen over de eerdere afwijzing van subsidie aan Kwatta. Het ministerie en Kwatta hebben de afgelopen weken constructief overleg gevoerd over de ontstane situatie. Parallel aan de gesprekken heeft het ministerie de Raad voor Cultuur gevraagd een hernieuwd advies uit te brengen over de oorspronkelijke aanvraag van Kwatta in het kader van de culturele basisinfrastructuur 2013-2016. Het advies van de Raad komt erop neer Kwatta niet alsnog de aangevraagde BIS-subsidie te verlenen. Omdat bij de beoordeling van aanvragen in het kader van de culturele basisinfrastructuur (BIS) een zogenoemde “tenderprocedure” van toepassing is, heeft de Raad zijn oordeel moeten baseren op de informatie en gegevens die op het moment van de aanvraag (begin 2012) bekend waren.

De getoonde kwaliteit van Kwatta na het moment van de aanvraag, die zich onder meer uitte in de recente internationale erkenning die Kwatta kreeg voor haar voorstelling Mismuis uit 2012, is dus buiten beschouwing gelaten. Het is tegen deze achtergrond dat het ministerie heeft besloten aan Kwatta voor het nog resterende gedeelte van de periode 2013-2016 een projectsubsidie te verlenen. Met de projectsubsidie wordt Kwatta in staat gesteld een groot deel van de producties uit te voeren die onderdeel uitmaakten van de oorspronkelijke plannen voor de periode 2013-2016.

Kwatta heeft afgelopen weekend haar voorstelling Manxmouse gespeeld op het Imaginate Festival in Edinburgh. De voorstelling werd erg goed ontvangen. De Herald Tribune beoordeelde Manxmouse met 5 sterren: ‘Really, you have to see this show to appreciate not just the wit and invention of the staging, but also the integrity of purpose that binds the mischief, mayhem and role-playing of the all-male cast into the core themes of Paul Gallico’s story.’

Volgend seizoen gaat Kwatta op tournee door de VS en Canada, waar ze Manxmouse in totaal 88 keer zal spelen. Daarnaast gaat Kwatta’s grotezaalvoorstelling Dissus in oktober in première. Kwatta ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.