Heumen – Het burgerinitiatief in Heumen, Verder met Srebrenica, gaat geld inzamelen voor mensen die zijn getroffen door extreem wateroverlast in Bosnië. De regio van Srebrenica is zelf niet getroffen, maar het burgerinitiatief wil ook solidair zijn richting de overige burgers uit het land. De gemeente Heumen wil hier graag aan meewerken. Inmiddels is door de initiatiefnemers een grote vrachtwagen geregeld, waarin spullen kunnen geladen die rechtstreeks naar Bosnië gaan.

De groep die wil gaan inzamelen, is inmiddels druk bezig met een actieplan. Echter, hulp is ook bij de actiegroep nog welkom. Wie mee wil helpen, is op 2 juni om 20.30 uur van harte welkom in het gemeentehuis van Heumen!

Bosnië en Servië
Veel mensen in Bosnië en Servië hebben hun huizen en bezittingen achter zich moeten laten, om te vluchten voor de watersnoodramp die zich daar heeft voltrokken. In Servië zijn zo’n 1,2 miljoen mensen direct getroffen, in Bosnië ongeveer een miljoen mensen. Daaronder zijn ook veel kinderen. De belangrijke rivier in beide landen, de Sava, heeft een historisch hoog waterpeil bereikt van 7,3 meter. Door de overstromingen zijn volledige dorpen onder gelopen en veel bruggen ingestort. Via de normale wegen zijn bepaalde gebieden moeilijk bereikbaar.

One thought on “Heumens burgerinitiatief start inzamelingsactie voor watersnood Bosnië/Servië”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.