De directeur van NEC, Bart van Ingen, heeft forse kritiek geuit aan het adres van de politie in Amsterdam. Vorige week werden tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen 2 bussen met supporters van NEC naar huis gestuurd, na het aanheffen van antisemitische leuzen door enkelen. Ruim 80 supporters mistten op die manier de beslissende wedstrijd van NEC, dat uiteindelijk directe degradatie ontliep. Het politieoptreden in Amsterdam was volgens van Ingen buiten proporties, hoewel NEC zich distantieert van de leuzen die enkele NEC-supporters aanhieven.

Met de uitspraken die de NEC-directeur nu doet, laat hij blijken achter de supporters te staan. De supporters van NEC voelen zich verkeerd behandelt en eisen een schadevergoeding. De politie in Amsterdam zou zich, niet voor de eerste keer, provocerend hebben gedragen richting uit-supporters. Bij het uitstappen van de supportersbussen, werd elke supporter 1 voor 1 op de video gezet, en daarmee al flink geprovoceerd. Ook stonden de ME-ers al klaar en lokte juist de politie de schermutselingen uit. Eerder dit seizoen ging het al mis in Amsterdam toen Cambuur-supporters op bezoek gingen in de Arena. Ook toen konden vraagtekens worden gezet bij het optreden van de politie.

Van Ingen verklaart dat concluderend uit video-opnames door de politie zelf gemaakt, dat NEC-supporters buitengewoon slecht werden behandeld. De manier van ontvangen ging alles te buiten, en volgens van Ingen waren de intenties van de politie duidelijk zichtbaar. De NEC-supporters werden ontvangen als een groep criminelen. NEC geeft echter ook aan, dat mensen die zich hebben schuldig gemaakt aan antisemitische leuzen, zich mogen melden bij de club. Maar de media-berichtgeving, namelijk dat alleen de supporters van NEC blaam treft, is onterecht volgens de Nijmeegse club.

NEC heeft een boze brief geschreven aan het adres van de burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.