Gemeente Nijmegen, de ZZG zorggroep en Portaal hebben een overbruggingsplan gemaakt voor de huisvesting van bewoners van Nieuw Doddendaal. De 35 bewoners met een verblijfsindicatie voor beschermd wonen kunnen er blijven wonen. ZZG huurt de locatie tot en met 1 april 2016. Daarnaast wordt in samenwerking met partijen in de stad onderzocht of de locatie Margriet en de locatie Luxor op termijn geschikt zijn voor deze groep bewoners.

 

Wethouder Bert Frings: “met het overbruggingsplan komen we tegemoet aan de wens van 35 bewoners om bij elkaar te blijven wonen en ondertussen zoeken we geschikte nieuwe locaties voor nieuwbouw, want dat is hard nodig”.

 

Voor nieuwbouw van een beschermde woonvorm zijn twee scenario’s opgesteld. Allereerst zijn de mogelijkheden zijn voor  nieuwbouw op de locatie “verpleeghuis Margriet” nabij het centrum verkend. Voor de locatie Margriet werkt ZZG zorggroep samen met Talis aan de realisatie van 32 beschermde wooneenheden. Daarnaast zullen door de Gemeenschap op dit terrein sociale huur appartementen gebouwd worden waar mensen met een lichtere zorgvraag gehuisvest kunnen worden. Een tweede optie is realisatie van beschermd wonen in het “Luxor gebouw” in het centrum van de stad . Het bouwprogramma voorziet eveneens in woonmogelijkheden voor de totale groep bewoners van Nieuw Doddendaal. Eind april 2014 wordt over deze bouwlocatie een definitief besluit genomen door de huidige eigenaar van het pand.

 

Voor ZZG zorggroep is zorgcentrum Nieuw Doddendaal op termijn niet meer geschikt voor mensen met een zware zorgvraag. Aanvankelijk leek het sluiten van het zorgcentrum op korte termijn plaats te vinden. De gemeente heeft aangedrongen op een overbruggingsplan om de huidige bewoners van het zorgcentrum maximaal tegemoet te komen en zo min mogelijk te belasten. In het afgesproken overbruggingsplan hoeven bewoners maar één keer te verhuizen.

Het overbruggingsplan wordt afgestemd met het wijkplatform Centrum-Binnenstad en de gebiedscliëntenraad van ZZG zorggroep.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.