De inspectie van de Waalbrug in Nijmegen vergt meer tijd dan in eerste instantie verwacht. Het op een veilige manier inspecteren van de onderkant van de brug kost meer tijd. De harde wind bemoeilijkt de inspectie. Op basis van de inspectiewerkzaamheden van dinsdag is de planning aangepast. Inspecteurs van het ingenieursbureau, dat in opdracht van Rijkswaterstaat de brug onderzoekt, hebben tot en met zaterdag 11 januari nodig om inspecties vanaf de brug zorgvuldig uit te kunnen voeren. Het verkeer dient tot en met zaterdag rekening te houden met hinder.

De verkeersoverlast is tot nu toe beperkt. Dinsdag was er helemaal geen file. Woensdagochtend was er drukte staduitwaarts, omdat slechts één rijstrook in die richting beschikbaar is. De verwachting is dat vrijdag de meeste hinder plaatsvindt, omdat dan in beide richtingen slechts één rijstrook open is. Op dat moment is het verkeersaanbod op de brug echter relatief laag.
Helemaal buiten de spits werken, is geen optie omdat er voor de inspecties daglicht nodig is. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijmegen vinden het jammer, dat de inspecties niet volgens de meest snelle planning kunnen worden uitgevoerd. In de planning en communicatie is rekening gehouden met onvoorziene omstandigheden, die ervoor kunnen zorgen dat het werk langer duurt.

Oorzaak uitloop planning
De brug wordt aan de onderkant geïnspecteerd met een laagwerker. Een klein bakje hangt aan een lange arm vanaf de brug tot ver onder de brug. De harde wind vertraagt veilige inspecties. Onderdelen aan de onderkant zijn moeilijk te inspecteren.

Gewijzigde planning
Op woensdag 8 januari onderzoeken inspecteurs de brug vanaf het fietspad aan de oostzijde. Fietsers en voetgangers richting Nijmegen-Noord worden dan over de rijbaan geleid. Hierdoor is voor het autoverkeer staduitwaarts slechts één rijstrook beschikbaar.

Op donderdag 9 januari is een deel van de dag het fietspad en de busbaan aan de westzijde van de brug afgesloten. Het autoverkeer ondervindt dan geen hinder. Daarnaast worden op donderdag ook inspecties aan de oostzijde van de brug voortgezet. Fietsers en voetgangers richting Nijmegen-Noord worden over de rijbaan geleid. Hierdoor is voor het autoverkeer staduitwaarts op dat moment slechts een rijstrook beschikbaar.

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 januari is er de hele dag slechts één rijstrook stadinwaarts en één rijstrook staduitwaarts beschikbaar voor het autoverkeer. De busbaan en ook de fiets- en voetpaden zijn gewoon beschikbaar.

Daarnaast inspecteert Rijkswaterstaat in januari de onderkant van de brug vanuit de uiterwaarden en vanaf een ponton in de rivier. Deze werkzaamheden veroorzaken geen hinder voor het wegverkeer of het scheepvaartverkeer.

De planning kan wijzigen door slechte weersomstandigheden.

Advies automobilisten
De gemeente Nijmegen adviseert automobilisten van en naar het noorden om:
• tot zaterdag 11 januari de spits te mijden of gebruik te maken van het openbaar vervoer of de fiets;
• tijdens deze periode zo veel mogelijk gebruik te maken van de stadsroute S100 en de nieuwe stadsbrug De Oversteek;
• de informatiekanalen van de gemeente Nijmegen (nijmegen.nl, twitteraccount NaarNijmegen en de informatieborden langs de weg) in de gaten te houden, omdat de planning door slechte weeromstandigheden kan wijzigen.

Samenwerken
Rijkswaterstaat, de eigenaar van de brug, en de gemeente Nijmegen, verantwoordelijk voor het wegverkeer, werken samen aan het groot onderhoud van de Waalbrug. Doel van het onderhoud is om ook voor de toekomst vlot en veilig verkeer over de brug te garanderen. Het groot onderhoud kan niet altijd zonder overlast voor weggebruikers en omgeving. De gemeente Nijmegen en Rijkswaterstaat proberen hinder zo veel mogelijk te voorkomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.