Mevrouw P.G.W. Hoogveld (59) heeft op 20 december de Zilveren Waalbrugspeld ontvangen. Zij kreeg de onderscheiding voor haar verdiensten als vrijwilliger bij stichting Het Kruispunt gedurende 10 jaar.

Mevrouw Hoogveld is in 2003 bij Het Kruispunt Nijmegen gestart met het project het “Atelier voor de Overlevingskunst”. Een kunstproject voor en met dak- en thuislozen. Mensen kunnen zonder indicatie in het atelier binnenlopen om te gaan schilderen, tekenen of mozaïeken, voor een gesprek, maar ook voor een kop koffie en een boterham. De gemaakte schilderijen worden tentoongesteld in de Titus Brandsmakapel, maar ook op andere plekken binnen of buiten Nijmegen, o.a. in de Stadswinkel. Van verkochte werken gaat de helft naar de maker en de helft naar het atelier voor het kopen van nieuwe materialen. Mevrouw Hoogveld is vrijwillig projectleider bij de stichting. Tevens heeft zij zitting in de coördinatiegroep die de verantwoordelijkheid heeft over de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting. Mevrouw Hoogveld gaat uit van de kracht van mensen en wil mensen in hun kracht zetten. Daarnaast is zij een verbinder, waardoor maatschappelijke bruggen en kloven geslecht kunnen worden. Mensen die elkaar in het alledaagse leven niet spreken, ontmoeten elkaar van mens tot mens, van daaruit ontstaat vaak meer wederzijds begrip en levert het een bijdrage aan een menselijke samenleving.
Het Atelier voor de Overlevingskunst groeide uit tot een kernactiviteit, broeinest van nieuwe ideeën en een kweekvijver voor nieuwe vrijwilligers. Menig gast van Het Kruispunt heeft hier zijn of haar creatieve vermogens (her-)ontdekt, respect van anderen gevonden en daarmee ook weer respect voor zichzelf hervonden. Op deze wijze heeft mevrouw Hoogveld een onuitwisbare stempel gedrukt, niet alleen op de ontwikkeling van Het Kruispunt maar vooral in de harten van veel leden van de doelgroep van Het Kruispunt. Inmiddels draait het Atelier van de Overlevingskunst al 10 jaar en zijn er mooie verbindingen en ontmoetingen van daaruit tot stand gekomen.

In 2012 behoorde mevrouw Hoogveld tot de 5 genomineerden van de landelijke Ab Harrewijnprijs, bedoeld voor mensen die zich inzetten voor mensen aan de onderkant van de samenleving.

De burgemeester heeft de Zilveren Waalbrugspeld uitgereikt aan mevrouw Hoogveld tijdens een feestelijke afscheidsbijeenkomst op 20 december om 11.15 uur in de Titus Brandsmakapel, Kroonstraat 114 te Nijmegen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.