In samenwerking met het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 te Groesbeek en de Nijmeegse muziektheaterproductie; ‘Ben je thuis voor het donker’ wordt op vrijdag 20 december a.s. van 20.00–22.00 uur een interessante lezing gegeven in Stadsherberg De Keurvorst aan de Marktstraat in Ravenstein.

Entree: gratis voor leden van de heemkundekringen en € 3,- voor niet-leden.

Het bombardement van Nijmegen vond 69 jaar geleden plaats. Sindsdien is het een onderwerp van felle discussie geweest. Met ruim 760 doden is het een van de grootste rampen die Nederland ooit getroffen heeft. De toedracht van het bombardement is jarenlang onzeker gebleven en de herdenking is pas laat op gang gekomen. Tijdens de lezing zal worden ingegaan op de toedracht en de gevolgen van het bombardement voor de stad Nijmegen en verre omgeving, waaronder ook Ravenstein.  Er zal ook in het bijzonder worden ingegaan op de ervaring van de burgers ten tijde van, en vlak na het bombardement.

Lezing gegeven door de jonge historicus Jory Brentjens

De lezing zal worden gehouden door Jory Brentjens die als historicus werkzaam is bij het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 te Groesbeek. Als medewerker aan het Liberation Route Europe project voor Nederland is hij buitengewoon bekend met de regionale geschiedenis van Nijmegen en het bombardement in het bijzonder. Zijn levendige en enthousiaste manier van spreken verlevendigen ieder historisch verhaal en maken het voor zowel leek als expert interessant en toegankelijk.

Aanleiding van de lezing

Deze lezing is tot stand gekomen i.s.m. het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 te Groesbeek en het bestuur en productieteam van Nijmeegs Opera- en Operette Gezelschap (N.O.O.G.).

Dit koor  organiseert een muziektheater met lezingen en educatie i.h.k.v. het zestig-jarig bestaan van het koor en het feit dat op 22 februari 1944,  zeventig jaar geleden, het bombardement op Nijmegen viel. Voor meer informatie: secretaris@heemkunderavenstein.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.