Burgemeester Bruls van Nijmegen trekt de Drank- en Horecavergunning van de uitbaters van het Nijmeegse café Goffertzicht in. Dit betekent dat het café nu binnen een week moet sluiten. De burgemeester heeft zijn besluit vanmorgen aan een van de uitbaters medegedeeld en de bijbehorende stukken uitgereikt. 

Enkele weken geleden schreef burgemeester Bruls de uitbaters al aan dat hij het voornemen had de vergunning in te trekken. Hiertegen hebben de uitbaters een zienswijze ingediend. De hierbij ingebrachte punten leveren geen nieuwe gezichtspunten op voor wat betreft de geconstateerde feiten. De burgemeester kan dan ook niet tot een andere afweging komen.

De redenen om de vergunning in te trekken zijn ernstige verstoringen van de openbare orde  en veiligheid vanuit het café (o.a. gooien zwaar vuurwerk en meubilair vanaf terras naar politie) en de dreiging dat dit in de toekomst weer gaat gebeuren. Daarnaast is het slecht levensgedrag van een van de uitbaters, zoals beschreven in artikel 8 van de Drank- en Horecawet, reden om de vergunning in te trekken.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.