Het vijzelen (omhoog brengen van de brug) van de oude Waalbrug in de A50 is vorige week gestart. De werkzaamheden zijn gestopt vanwege het hoogwater. Hierdoor zijn sommige pijlers in de uiterwaarden niet meer over land bereikbaar. Tot nu toe is van de geplande 1 meter circa 0,20 m gevijzeld. De werkzaamheden worden op een nader te bepalen moment voortgezet.

Het vijzelen (het omhoog brengen van de brug, in het midden met 1 meter, aflopend naar de landhoofden) is nodig om de oude brug op de nieuwe doorvaarthoogte voor de Rijnvaart te brengen. Fietsers in beide richtingen kunnen weer gebruik maken van het fietspad op de oude brug.

Het verkeer tussen de knooppunten Ewijk en Valburg op de A50 maakt sinds mei van dit jaar gebruik van de nieuwe brug over de Waal met 2×3 rijstroken. Daardoor is de oude brug vrij van verkeer en kan deze, zonder hinder voor de weggebruiker, worden gerenoveerd.

Als de renovatie van de oude brug in 2015 gereed is, kan het verkeer tussen de knooppunten Ewijk en Valburg gebruik maken van 2×4 rijstroken. Het verkeer van zuid naar noord gaat dan rijden over het oude gedeelte -dat nu gerenoveerd wordt- van de Tacitusbrug, verkeer van noord naar zuid rijdt dan over het nieuwe deel van de Tacitusbrug.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.