De commissie Geluk geeft een positief oordeel over het Transitiearrangement Jeugd van de regio Nijmegen. Het Jeugdarrangement is het plan dat de regiogemeenten en de zorgaanbieders hebben gemaakt om de zorg na 1 januari 2015 te garanderen. Vanaf dat moment is de regio Nijmegen verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De commissie Geluk, een onafhankelijke toetsingscommissie, positioneert de regio Nijmegen in categorie 1. Dit betekent dat Nijmegen een regio is waar met aanbieders afspraken zijn gemaakt over de zorgcontinuïteit en het behoud van de zorginfrastructuur en met helderheid over het beschikbare budget snel tot afspraken gekomen kan worden. Bert Frings, voorzitter van het bestuursteam regio Nijmegen: “wij garanderen zorg voor kinderen en ouders. We hebben goede afspraken met met zorgaanbieders. Het is nu wachten op de hoogte van het budget dat wij als regio krijgen”.

In het transitiearrangement jeugd zijn gemeenten en zorgaanbieders in de regio Nijmegen tevreden met de afspraken die in goede sfeer tot stand zijn gekomen. Aan de toegang tot zorg zal in de toekomst niets veranderen. Daar waar het kan, willen de regiogemeenten de betrokkenheid en de rol van ouders, familie en omgeving vergroten. Aan zorgaanbieders wordt gevraagd om organisatie van de zorg slimmer te organiseren; één gezin, één plan is daarbij een uitgangspunt.

Wethouder Frings, voorzitter van het Bestuursteam in de regio Nijmegen: “Kinderen met een indicatie voor zorg, die op een wachtlijst staan of kinderen die zorg ontvangen, blijven bij hun eigen zorgaanbieder. Nieuwe cliënten worden in de toekomst, net als op dit moment, via ouders, huisarts, kinderopvang of school toegeleid naar zorg. Voor situaties waarin er sprake is van een meervoudige problematiek bij kind én gezin, wordt gezorgd voor één zorgplan voor het gezin. Hier spelen de lokale toegangspoorten, zoals sociale wijkteams een grote rol. Zij zijn gericht op het organiseren van de zorg en zijn gericht op de betrokkenheid van mensen dichtbij en op activiteiten in de buurt”.

De gemeenten willen dat de ouders, meer nog dan nu, de zeggenschap houden over het inzetten van de zorg. Ouders bepalen samen met de huisarts, de school of een professional welke zorg nodig is. Gemeenten willen ook dat de aanbieders van zorg, meer samenwerken, dat er minder hulpverleners in een gezin zijn en dat problematiek van jeugdigen en gezin in samenhang wordt

bekeken. De besparing in de jeugdzorg, want de regiogemeenten moeten het doen met minder geld, zit vooral in de betere samenwerking tussen zorgaanbieders, het vereenvoudigen van het

indiceertraject en het organiseren van zorg dichtbij huis met hulp van ouders én professionals. Gemeenten en zorgaanbieders zijn positief over de sfeer waarin de afspraken in het

Transitiearrangement Jeugd tot stand zijn gekomen. Alle zorgaanbieders, die nu zorg leveren aan kinderen en gezinnen in de regio Nijmegen, hebben ingestemd met het arrangement.

(*) Gemeenten in de regio Nijmegen die samenwerken in de regionale afspraken rondom transitiearrangementen Jeugd zijn: Druten, Beuningen, Wijchen, Groesbeek, Millingen aan de

Rijn, Ubbergen, Heumen, Mook en Middelaar en Nijmegen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.