In de lutherse kerk te Nijmegen wordt zondag 27 oktober in een feestelijke kerkdienst het 18e-eeuwse Van Deventer/Heynemanorgel na restauratie weer in gebruik genomen. Het gaat om het oudste orgel van Nijmegen.

De restauratie werd uitgevoerd door de firma Henk van Eeken Orgelmaker te Herwijnen. Van Eeken licht de historie van het orgel toe: „De oudste orgelpijpen stammen vermoedelijk uit 1726. In 1774 schrijft de bekende Goudse organist en klokkenist Joachim Hess namelijk in zijn boek ”Dispositien der merkwaardigste Kerk-orgelen welke in de zeven Verenigde Provincien als mede in Duytsland en Elders aangetroffen worden” dat het orgel in de lutherse kerk te Nijmegen is „gemaakt door M. van Deventer, in het jaar 1726, (…) met 10 Stemmen en 3 Blaasbalgen.” Als deze toeschrijving bijna vijftig jaar na dato juist is, is het Van Deventer/Heynemanorgel niet alleen het oudste orgel dat voor een Nijmeegse kerk is gebouwd, maar ook het vroegst bekende orgel van Matthijs van Deventer.”

One thought on “Oudste orgel van Nijmegen gerestaureerd”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.